top of page

Music Academy Group

Public·6 members

Eptar Reinforcement 136 For ArchiCAD


# -archicadTONDACH doplokové tašky okrajovéCreated: october, 2014Designed & Developed by BIMsoft s.r.o.# BIMsoft s.r.o. 2014Společnost BIMsoft byla založena začátkem roku 2013 z důvodu rostoucí poptávky v BIM prostředí. Hned od začátku působení společnosti BIMsoft jsme se zaměřeli na 3 základní značky BIM softwarů( archicad, revit, allplan) pro které jsem začali nabízet komplexní služby z hlediska BIM prostředí.Od samotné analýzy sortimentu výrobce, dále pak samotnou realizaci převedení sortimentu do BIM modelů až po samotnou distribuci těchto BIM prvků skrze marketingové kanály jednotlivých výrobců BIM softwarů a e-kanalů společnosti BIMsoft.Společnost BIMsoft jako jediný vývojářský tým v České Republice vyvýjí podle nejnovějších standartů Open BIM
Eptar Reinforcement 136 For ArchiCAD


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...